Specification

9 Dub 2013

Účetní řešení pro firmy

Množství firem není omezeno na databázi (developer nedoporučuje používat funkci pro reálné držení)

Funkce pro účetní

Veškeré množství účtů grafy mohou být použity současně

Zvláštní a jedinečné rysy

Ponořte se do minulosti - možnost zcela změnit současnou podobu tohoto programu a uživatelských dat z formulářů, tisk (zobrazení) a nastavení na státu na vybrané datum v minulosti.

Česky

Specifications of services or software components for business automation.