Project

6 lt. 2013

Co to jest za usługi online niezależny i profesjonalny rachunkowości?

Usługi online dla niezależny i profesjonalny rachunkowości to nowoczesne usługi dostępu do oprogramowania dla przedsiębiorstw, zarządzania przedsiębiorstwem ta jego zasobami nazywane IMPFORCE. Usługi te pomagają oprogramowaniu zbliżyć się do konsumentów i rozpocząć pomagać im, od najwcześniejszych etapów powstawania jego działalności, aby pomóc mu rozwijać działalność poprzez lepszy system zarządzania przedsiębiorstwem, w celu zapewnienia najbardziej zaawansowanych technologii, metod i sposobów zarządzania.

Polski

Information materials about the IMPGATE - project of business software as online services.