Правила використання онлайн самообслуговування

27 Бер 2013
Submitted by admin

Ласкаво просимо. Постачальник представляє онлайн послуги для управлінського обліку у вигляді самообслуговування, самообслуговування плюс професійна податкова і фінансова звітність, професійний бухгалтерський облік які розроблені спеціально для малого і середнього бізнесу, і людей хто не знайомий з бухобліком. Правила використання мають мету роз'яснити наші обов'язки як провайдера послуги і користувальницькі обов'язки як Споживача. Будь ласка, вивчіть їх уважно.

Ці Правила є обов'язковими при будь-якому використанні Послуг і застосовуються Споживачем під час надання Постачальником Споживачеві доступу до Послуг.

Послуги будуть змінюватися з плином часу на базі зворотного зв'язку з користувачами. Ці Правила не мають мети відповісти на всі питання або на кожну проблему, підняту при використанні Послуг. Постачальник зберігає за собою право у будь-який час змінювати ці Правила, що вступають в силу з моменту публікації цих змінених Правил, і Постачальник докладе усіх зусиль для сповіщення, про ці зміни, Споживача за допомогою електронної пошти або через Вебсайт. Цілком ймовірно, що дані Правила будуть змінюватися з плином часу. Обов'язок Споживача прочитати дані Правила, зрозуміти і прийняти їх чинну редакцію, розміщену на сайті Постачальник.

Завантажуючи та встановлюючи клієнтське програмне забезпечення, реєструючись для використання Послуг, Споживач визнає, що Правила використання були прочитані і зрозумілі їм або особою від імені якої діє Споживач, використовуючи Послуги. Вважається, що Споживач погодився з цими Правилами від імені будь-якої особи, в інтересах якої Споживач використовує Послуги.

Ці Правила були оновлені останній раз 1 жовтня 2012.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

"Угода"

Позначає ці Правила використання.

"Вартість передплати"

Позначає місячну плату (виключаючи будь-які податки і збори) сплачуються Споживачем за Послуги згідно з графіком платежів (прайс-листом) опублікованому на вебсайті (який Постачальник може змінювати час від часу, сповістивши про це Споживача).

"Конфіденційна інформація"

Включає усю інформацію, якою обмінюються сторони цієї Угоди, письмово, електронно чи усно, включаючи Послуги, але, не включаючи інформацію, яка є, або стане, публічно доступна способом відмінним від несанкціонованого розкриття іншою стороною.

"Дані"

Позначає будь-які дані введені Споживачем або з дозволу Споживача на вебсайті або у базу даних Постачальника.

"Право інтелектуальної власності"

Позначає будь-який патент, торгову марку, марку послуг, авторське право, моральне право, право на дизайн, ноу-хау та інші інтелектуальні або промислові права власності, де у світі в зареєстрованому або незареєстрованому вигляді.

"Послуги"

Позначає управлінський облік онлайн для самообслуговування, управлінський облік онлайн для самообслуговування з професійною податковою та фінансовою звітністю, професійний повний бухгалтерський облік (список може бути змінений або оновлений час від часу Постачальником) що надаються через Вебсайт або будь-яким іншим шляхом.

"Бізнес-рішення Користувача"

Позначає комплекс клієнтської і серверної частин програмного забезпечення IMPFORCE (включаючи базу даних) де Споживач взаємодіє з Послугами, і зберігаються його бізнес-дані.

"Вебсайт"

Позначає інтернет-сайт в домені impgate.com або будь-якому іншому сайті, що підтримується Постачальником.

"Система"

Позначає інтернет-сайт, мережеві канали, сервери баз даних і апплікацій, платформу IMPFORCE і її компоненти та інше пов'язане програмне забезпечення, і устаткування, що використовується Постачальником для надання Послуг.

"Постачальник"

Позначає ТОВ Еквілібріум зареєстровану компанію у Донецьку, Україна, що надає послуги на території України.

"Користувач співробітник"

Позначає будь-яку персону чи суб'єкт, відмінний від Споживача, який використовує Послуги з дозволу Споживача час від часу або на постійній основі.

"Споживач чи Користувач"

Позначає персону яка зареєстрована для використання Послуг, і, де ситуація потребує, включає будь-якого суб'єкта в інтересах якого персона реєструється для використання Послуг.

2. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постачальник гарантує Споживачам право доступу та користування Послугами через Вебсайт і будь-яким іншим доступним шляхом з конкретними користувацькими ролями доступними Споживачеві у відповідності з типом підписки Споживача. Ці права є не ексклюзивними, не підлягають передачі, і обмежені предметом даної Угоди. Споживач усвідомлює і приймає що, предмет застосовується до будь-якої письмової угоди між Споживачем, користувачами-співробітниками, або будь-яких інших застосованих законів:

 1. Споживач визначає, хто є користувачем-співробітником і який рівень доступу користувальницької ролі до відповідної організації та Послуги має користувач-співробітник;
 2. Споживач є відповідальним за використання Послуг користувачами-співробітниками;
 3. Споживач контролює рівень доступу кожного користувача-співробітника до відповідної організації та Послуги увесь час і може скасувати або змінити доступ користувачів-співробітників, або рівень доступу, у будь-який час і з будь-якої причини, в яких випадках конкретна персона або суб'єкт перестане бути користувачем-співробітником або буде мати інший рівень доступу, і за яких обставин це може бути;
 4. якщо спір між Споживачем і користувачем-співробітником щодо доступу до будь-якої організації або Послугу буде мати місце, Споживач повинен вирішити, який доступ або рівень доступу до відповідних даних або Послугу повинен мати користувач-співробітник.

Будь ласка, зверніть увагу: Споживачеві необхідно замовити використання компоненти Адміністрування для налаштування доступу користувачів-співробітників.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

1. Платіжні зобов'язання:

Рахунок на Плату за підписку і додаткові послуги, тут і далі Рахунок, буде виписуватися кожен місяць, починаючи з місяця додавання споживачів першої організації Користувача на Сервісний рахунок Користувача. Усі рахунки будуть включати Плату за підписку на наступний місячний період використання Послуг та платежі за додатковий сервіс, отримані у попередній період. Постачальник буде продовжувати виставляти рахунки Споживачеві щомісяця, поки ця Угода не буде розірвана відповідно до розділу 8.

Усі рахунки Постачальника будуть надсилатися електронною поштою Споживачеві, або в Біллінг контакт, дані якого надав Споживач. Споживачеві необхідно сплатити чи організувати оплату всіх сум, зазначених у рахунку, який підлягає оплаті у триденний термін з моменту виписки, до дати виконання платежу. Споживач відповідальний за платежі усіх податків і зборів додаваємих до Платі за підписку.

2. Преференційне ціноутворення і дисконти:

Споживач може час від часу отримувати преференційні ціни або дисконти на Плату за підписку. Застосування такої преференційної ціни або дисконту можливе лише за згодою Споживача. Без шкоди для будь-яких інших прав, які Постачальник може мати відповідно до цих Умов або за законом, Постачальник залишає за собою право надавати рахунки-фактури на повну вартість (без знижки) Плати за підписку у зв'язку з призупиненням або припиненням використання споживачем послуг, у відношенні будь-якого рахунку Споживача у разі, якщо будь-які рахунки на Плату за підписку не сплачені у повному обсязі або у встановлені для оплати терміни.

3. Основні обов'язки:

Споживач повинен використовувати Послуги та Вебсайт тільки для власних бізнес або особистих цілей, у межах закону, у відповідності з цими Правилами, повідомленнями відправленими Постачальник або Умовами, опублікованими на Вебсайт. Споживач може використовувати Послуги та Вебсайт в інтересах третіх осіб або у порядку надання послуг третім особам, але якщо Споживач діє так, то Споживач повинен гарантувати, що таким Споживачам дозволено робити це, і що всі особи, для яких або яким надаються послуги, дотримуються і погодилися з усіма умовами цієї Угоди, які застосовуються до Споживачів.

4. Умови доступу:

1. Споживач повинен переконатися, що всі імена і паролі, необхідні для доступу до послуг зберігаються конфіденційно та безпечно. Споживач повинен негайно змінити всі паролі і оповістити Постачальник про будь-яке несанкціоноване використання паролів Споживача або будь-яких інших порушеннях безпеки. Постачальник не може відновити паролі споживача за його запитом. Це обов'язок Споживача. Споживач повинен вжити всіх заходів, які Постачальник розумно вважає необхідними, для підтримки або розширення безпеки Системи, мереж і доступу споживачів до послуг Постачальник.

2. В якості умов цих Правил, при доступі та використанні Послуг, Споживач повинен:

 1. не намагатися підірвати безпеку і цілісність комп'ютерних систем або мереж Постачальника або, у випадку, коли послуги надаються третіми особами, обчислювальних систем і мереж, цієї третьої сторони;
 2. не використовувати, або використовувати не за призначенням, Послуги будь-яким шляхом, який може погіршувати функціональність Послуг або вебсайту, або інших систем використовуваних для доставки Послуг, або погіршувати можливості будь-яких інших користувачів до використання Послуг або вебсайту;
 3. не намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-яких матеріалів, крім тих, до яких Споживачеві був надан прямий дозвіл на доступ або до комп'ютерної системи, на якій Послуги розміщені;
 4. не передавати, або вводити на Вебсайт або в Систему, будь-які файли, які можуть зашкодити обчислювальним пристроям і програмному забезпеченню інших людей, вміст, яких може бути образливим, матеріали або дані в порушення будь-якого закону (включаючи дані або інші матеріали, захищені авторським правом або комерційною таємницею, Споживачами які не мають права на їх використання), а також
 5. не намагатися змінювати, копіювати, адаптувати, відтворювати, розбирати, декомпілювати або перепроектувати будь-які комп'ютерні програми, що використовуються для надання Послуг або для роботи вебсайту, за винятком, коли це абсолютно необхідно щоб використовувати їх для нормальної роботи.

5. Обмеження використання:

Використання Послуг може бути об'єктом обмежень. Будь-які такі обмеження будуть визначені у Послугах додатково.

6. Умови комунікацій:

Як одна з умов цих Правил, якщо Споживач використовує будь комунікаційні інструменти доступні через Вебсайт або Систему (такі як форум, чат або центр повідомлень) або у бізнес-рішенні Користувача, Споживач погоджується використовувати такі інструменти комунікацій тільки для законних цілей. Споживач не повинен використовувати будь-які такі інструменти для розміщення або поширення будь-яких матеріалів не пов'язаних з використанням Послуг, включаючи (але не обмежуючи): пропозиціі товарів або послуг для продажу, небажаної комерційної поштової розсилки, файлів які можуть пошкодити обчислювальні пристрої або програмне забезпечення будь-яких інших людей, вміст, який може бути образливим для інших користувачів Послуг або вебсайту, або матеріалів порушуючих закон (включаючи матеріали захищені авторським правом, або комерційною таємницею, які Споживач не має права використовувати).

Коли Споживач користується комунікаціями на вебсайті або у Системі, Споживач розуміє, що йому дозволено ними користуватися. Постачальник не зобов'язаний перевіряти легітимність спілкування на вебсайті або у Системі, або що воно пов'язане виключно з використанням Послуг. Як і з будь-яким іншим веб інструментом для комунікацій, Споживач повинен проявляти обережність при використанні засобів зв'язку доступних на вебсайті. Тим не менш, Постачальник залишає за собою право видалити будь-яке повідомлення в будь-який час на свій розсуд.

7. Відшкодування

Споживач не вимагає відшкодування від Постачальника: по всіх претензіях, витратах, пошкодженнях і втратах обумовлених порушенням Споживачем будь-якого з Правил або будь-яких обов'язків Споживача, включаючи (але не обмежуючи) будь-які витрати пов'язані з поверненням Плати за підписку яка була виставлена, але не сплачена Споживачем.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ПРИВАТНІСТЬ

1. Конфіденційність:

Якщо відповідна сторона має попередню письмову згода іншої сторони, або якщо це вимагається за законом:

 1. Кожна сторона буде зберігати конфіденційність всієї Конфіденційною інформації, отриманої з іншого боку, у зв'язку з даними Правилами використання. Жодна сторона не буде, без письмової згоди іншої сторони, розголошувати або робити будь-яку конфіденційну інформацію доступною будь-якої персоні, або використовувати її у власних інтересах, крім випадків, передбачених цією Угодою.
 2. Обов'язки кожної сторони по цьому Розділу зберігаються після розірвання цієї Угоди.
 3. Положення пунктів угоди не поширюються на будь-яку інформацію, яка:

1. є або стає прилюдно відомою будь-яким іншим шляхом, крім порушення пунктів даного розділу;

2. одержана від третіх осіб, хто законно придбав її, і хто не зобов'язаний обмежувати її розкриття;

3. знаходиться у розпорядженні одержуючої сторони без обмежень по відношенню до розкриття інформації до дати отримання від розкриваючої сторони, або

4. незалежно отримана без доступу до Конфіденційною інформації.

2. Приватність:

Постачальник підтримує Політику Приватності, яка встановлює обов'язки сторін відносно особистої інформації. Споживач повинен прочитати вищезгадану Політику за адресою http://impgate.com/uk/політика-конфіденційності і буде вважатися, що Споживач погодився з цією політикою, погодившись з даними Правилами використання.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

1. Загальне:

Право власності на всі права інтелектуальної власності в Інтернет, веб-сайти і будь-яку документацію, що відноситься до Послуг, залишається власністю Постачальника (або його ліцензіарів).

2. Володіння даними:

Право власності на всі права інтелектуальної власності, в частині Даних, належать Споживачу. Однак доступ Споживача до даних залежить від повної сплати Плати за підписку і додаткові сервісні послуги. Споживач надає Постачальнику дозвіл на використання, копіювання, передачу, зберігання, і резервування інформації Споживача та Даних для цілей надання доступу Споживача до використання Послуг і для будь-яких інших цілей пов'язаних із забезпеченням Споживача Послугами.

3. Резервування даних:

Споживач повинен зберігати копію даних що вводяться у Систему. Постачальник дотримується своєї кращої практичної політики і процедур для запобігання втрати даних, в тому числі за допомогою щоденного резервного копіювання даних системи, але не дає ніяких гарантій, що ніяких втрат даних не може виникнути. Постачальник прямо виключає відповідальність за будь-яку втрату даних незалежно від того, чим вони викликані.

4. Апплікації третіх осіб і Користувальницькі дані.

Якщо Споживач включає для використання з Послугами апплікації третіх осіб, Споживач усвідомлює, що Постачальник може дозволити провайдерам таких сторонніх додатків отримувати доступ до даних Споживача, як те буде подтрібно для взаємодії таких сторонніх продуктів з Послугами. Постачальник не несе відповідальності за розкриття, модифікацію або видалення даних Споживача у результаті будь-якого такого доступу третіми особами (провайдерами сторонніх апплікацій).

6. ГАРАНТІЇ І ВИЗНАННЯ

1. Повноваження:

Споживач гарантує, що у разі якщо Споживач зареєструвався для використання Послуг за дорученням іншої особи, то Споживач має повноваження погодиться з даними Правилами використання Послуг від імені цієї особи і погоджується, від імені цієї особи, шляхом реєстрації для використання Послуг, така особа зв'язана зобов'язаннями виконувати будь-які і всі обов'язки, суб'єктом яких стає Споживач, в силу цих Правил, без обмеження власних обов'язків Споживача за цими Правилами.

2. Визнання:

Споживач визнає що:

 1. Споживач уповноважений використовувати Послуги та Вебсайт, а також доступ до інформації та даних які Споживач уводить на вебсайті або в Системі, включаючи будь-яку інформацію або дані в Вебсайт або в Систему будь-якою особою якого Споживач уповноважив використовувати Послуги. Споживач також уповноважений на доступ до оброблюваної інформації та даними, що стали доступними Споживачу внаслідок використання Споживачем вебсайт і Послуг (якщо інформація та дані належать Споживачу або кому-небудь ще).
 2. Постачальник не несе відповідальності перед будь-якою особою відмінною від Споживача, і нічого не надає за цією Угодою, і не має мети надавати вигод будь-якій особі відмінній від Споживача. Якщо Споживач використовує Послуги або доступ до вебсайтів за дорученням або для вигоди будь-кому відмінному від Споживача (незалежно від того юридична це особа чи ні), Споживач погоджується що:

1. Споживач несе відповідальність за забезпечення, тому що Споживач має право так діяти;

2. Споживач несе відповідальність за авторизацію будь-якої особи, якій надається доступ до інформації та даних, і Споживач згоден, що Постачальник не має обов'язку надавати доступ будь-якій особі до такої інформації або даних без авторизації Споживача, і може перенаправляти всі запити на адресу Споживача; та

 1. Споживач буде відшкодовувати Постачальнику будь-які претензії і збитки пов'язані з:

1. Відмовами Постачальника надати будь-якій особі доступ до інформації та даних Споживача відповідно до даних Правил;

2. Наданням Постачальником доступу до будь-якої інформації або даних будь-якій особі з дозволу Споживача;

 1. Надання доступу та використання Послуг здійснюється «як є» і на власний ризик Споживача.
 2. Постачальник не гарантує, що використання Послуг не буде перервано або безпомилкове. Серед іншого, експлуатація та доступність систем, які використовуються для доступу до Послуг, у тому числі громадських послуг телефонного зв'язку, комп'ютерних мереж та Інтернету, може бути непередбачувана і може час від часу заважати або перешкоджати доступу до Послуг. Постачальник не несе ніякої відповідальності за будь-які такі перешкоди або перешкоди Споживачеві до доступу або використання Послуг.
 3. Постачальник не є бухгалтером Споживача (якщо інше не передбачено Послугою) і використовує Послуги не для отримання бухгалтерських рад. Якщо Споживач має будь-які питання з бухгалтерського обліку, йому потрібно зв'язатися з бухгалтером.
 4. Споживач єдиний несе відповідальність за визначення відповідності Послуг потребам бізнесу Споживача та відповідності будь-яким іншим цілям, для яких вони використовуються. Споживач зберігає персональну відповідальність за дотримання всіх необхідних бухгалтерських, податкових та інших законів. Споживач несе відповідальність за перевірку, що зберігання і доступ до даних Споживача, за допомогою програмного забезпечення і вебсайта буде відповідати законам, застосовуваним до Споживача (включаючи будь-які закони, що вимагають від Споживача збереження журналів).

3. Без гарантій:

Постачальник не дає ніяких гарантій щодо Послуг. Без обмеження вищевикладеного, Постачальник не гарантує, що послуги будуть відповідати вимогам Споживача або, що вони будуть придатні для будь-якої конкретної мети. Щоб уникнути сумнівів, усі ОБОВ'ЯЗКОВІ умови і гарантії виключаються в тій мірі, як це дозволено законом, у тому числі (але, не обмежуючи) гарантії товарного стану, придатності для конкретної мети, права власності і не порушення прав.

4. Споживач гарантує:

Споживач гарантує і заявляє, що Споживач набуває право доступу та використання Послуг для цілей бізнесу і що, з метою максимального розширення дозволеного законом, будь-які встановлені законом гарантії споживачеві або законодавство, спрямоване на захист не бізнес споживачів, у будь-якій юрисдикції, не поширюється на поставки Послуг, Вебсайт або ці Правила.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Для розширення дозволеного законом, Постачальник виключає усі зобов'язання та відповідальність перед Споживачем (або іншою особою) в контракті, порушення (включаючи халатність), та інше, для будь-яких втрат (включаючи втрати інформації, даних, прибутку і заощаджень) або пошкодження у результаті, прямого чи побічного, будь-якого використання, або полаганіє на Послуги або Вебсайт.

2. Якщо Споживач поніс збитки, або збитки у результаті недбалості Постачальника або помилки, у межах цих Правил, будь-яка претензія Споживача проти Постачальника, яка є наслідком халатності Постачальника, або збою, буде обмежена будь-яким одним інцидентом, або низкою взаємопов'язаних подій, Платою за підписку, сплаченою Споживачем у попередні 12 місяців.

3. Якщо Споживач не задоволений Послугами, єдиним і виключним засобом для Споживача є припинення цієї Угоди у відповідності до Розділу 8.

8. РОЗІРВАННЯ

1. Політика пробного доступу

Коли Споживач підпишеться перший раз для доступу до Послуг, він може оцінювати Послуги за умовами пробного доступу, без обов'язку продовжувати використовувати Послуги. Якщо Споживач вибере продовження використання Послуг далі, Споживачеві буде виставлений рахунок з дня отримання листа або електронної пошти від Споживача на адресу Постачальника. Якщо Споживач вирішує не продовжувати використання Послуг, Споживач може видалити свій рахунок і бізнес-рішення шляхом надсилання листа або електронного листа на адресу Постачальника.

2. Передплачена підписка

Постачальник не надає ніякого відшкодування за будь-який залишившийся передплаченим період для передплати Плати за підписку.

3. Розірвання:

Ці Правила діють на період покритий Платою за підписку, оплаченою або підлягаючою до оплати згідно з розділом 3.1. В кінці кожного розрахункового періоду ця Угода буде автоматично діяти протягом такого ж періоду, за умови, що Споживач продовжує сплачувати Плату за підписку в термін, поки одна зі сторін не розірве цю Угоду, повідомивши про це іншу сторону не пізніше 30 днів до закінчення відповідного періоду оплати. Якщо Споживач розриває Угоду, Споживач зобов'язаний оплатити всю відповідну Плату за підписку на денній основі за кожен день до кінця поточного періоду і включаючи день розірвання даної Угоди і всі платежі за додаткові надані Послуги.

4. Порушення:

Якщо Споживач:

1. порушить будь-яке з Правил (включаючи, без обмежень, несплату будь-яких платежів) і не виправить порушення протягом 14 днів після отримання повідомлення про порушення, якщо порушення можуть бути усунені;

2. порушить будь-яке з цих Правил та порушення не може бути усунено (у тому числі (але не обмежуючись) будь-якими порушеннями пункту 3.4 або будь-якого платежу Плати за підписку, які є простроченими більше ніж за 30 днів), або

3. Споживач або бізнес Споживача став неплатоспроможним або перейшов в стан Ліквідації, або має Наступника, або призначений менеджер для будь-яких з його активів, або якщо Споживач стає неплатоспроможним, або робить якісь домовленості зі своїми кредиторами, або стає суб'єктом будь-якого аналогічної події неспроможності в будь-якій юрисдикції,

Постачальник може прийняти будь-які або всі з наступних дій, за своїм розсудом:

 1. Розірвати цю Угоду і припинити використання Споживачем Послуг та вебсайтів;
 2. Призупинити на будь-який певний або невизначений час, використання Споживачем Послуг та вебсайтів;
 3. Призупинити або припинити доступ до всіх або будь-яких даних;
 4. Вжити будь-яке з діянь, передбачених у підпунктах (г), (д) ​​і (е) цієї статті 8 (4) у відношенні будь-якого або всіх інших осіб, яким Споживач дозволив мати доступ до своєї інформації або даних.

Щоб уникнути сумнівів, що оплата будь-якого рахунку Плати за підписку пов'язаної з будь-якими з Платіжних даних Споживача, тарифними планами або будь-який з організацій Споживача (як це визначено в пункті 3) не виконується в повному обсязі та у відповідні строки, Постачальник може: призупинити або припинити використання Споживачем послуг або прав Споживача на доступ до всіх або до будь-яких даних.

5. Нараховані права:

Припинення цих Правил не призводить до припинення для будь-яких прав і обов'язків сторін що нараховані аж до дати розірвання. При припиненні дії цієї Угоди за Споживачем:

1. зберігається відповідальність за будь-які нараховані плати і суми, за якими настав термін їх оплати до або після припинення, а також

2. негайно припинити використання Послуг та Веб-сайту.

6. Закінчення строків або розірвання:

Статті 3.1, 3.7, 4, 5, 6, 7, 8 та 10 залишаються в силі після закінчення терміну дії або припинення дії цієї Угоди.

9. Довідкове бюро

1. Технічні проблеми:

У разі технічних проблем Споживач повинен докласти всіх розумних зусилль для вивчення і діагностики проблем до звернення до Постачальника. Якщо Споживач все ще потребує технічної допомоги, будь ласка, перевірте онлайн підтримку Постачальника на вебсайті, або якщо це неможливо, зв'яжіться з ними через електронну адресу підтримки Постачальника, який надається Споживачеві після Підписки.

2. Доступність сервісу:

У той час як Постачальник має намір зробити Послуги доступними 24 години на добу, сім днів на тиждень, цілком можливо, що в деяких випадках Послуги або Вебсайт можуть бути недоступні, по причині технічного обслуговування чи іншої діяльності.

Якщо з якоїсь причини Постачальник повинен перервати надання Послуг для більш тривалих періодів, ніж Постачальник міг би очікувати, Постачальник зробить все можливе, щоб опублікувати заздалегідь деталі такої діяльності на вебсайті.

10. ЗАГАЛЬНЕ

1. Повна Угода:

Ці Правила, в сукупності з Політикою Приватності та правилами будь-яких інших повідомлень або інструкцій наданих Споживачу з цим Правилам використання Послуг, замінюють і гасять усі попередні угоди, заяви (усні чи письмові), а також трактування і являють собою повну угоду між Споживачем і Постачальником, пов'язану з Послугами та іншими питаннями, розглянутими в цих Правилах.

2. Відмова:

Якщо одна зі сторін відмовляється від будь-якого порушення цих Правил, то це не буде означати відмови від будь-якого іншого порушення. Ніяка відмова не буде дійсною, якщо не зроблена у письмовій формі.

3. Затримки:

Жодна зі сторін не буде нести відповідальність за будь-які затримки або невиконання своїх зобов'язань відповідно до цих Правил, якщо затримка чи невиконання є наслідком причини поза розумним контролем. Це положення не поширюється на зобов'язання по виплаті грошей.

4. Передача прав:

Споживач не має права поступатися або передавати будь-які права будь-якій іншій особі без попередньої письмової згоди Постачальника.

5. Застосоване право і юрисдикція:

Якщо інформація або дані Споживача доступні за допомогою Послуг і Веб-сайту використовуються виключно персоною, яка є податковим резидентом України і в цей час Споживач приймає ці Правила, то український закон управляє цією угодою і Споживач підпорядковується виключній юрисдикції судів Донецька.

6. Незалежність положень:

Якщо яка-небудь частина або положення цих Правил є недійсною, не має законної сили або перебуває в конфлікті з законом, то ця частина або положення замінюється положенням, яке, наскільки це, можливо, забезпечить досягнення початкових цілей, цієї частини або положення. Інша частина цієї угоди буде обов'язковою для сторін.

7. Сповіщення:

Будь-яке повідомлення, в межах цих Правил, будь-якої зі сторін до іншої, має бути у письмовій формі по електронній пошті і буде розглядатися відправленим для передачі. Повідомлення Постачальнику повинні бути відправлені на адресу електронної пошти, повідомлену по електронній пошті Споживачеві Постачальником.